BËNI REZERVACION
Data e marrjes
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Data e kthimit
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Zgjidhni zonë
  • Macedonia
  • Vende që hyjnë në zonën I (Bullgaria, Kosova, Shqipëria, Serbia, Greqia)
  • Vende që hyjnë në zonën II (Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi)
  • Vende që hyjnë në zonën III (Sllovenia, Hungaria, Rumania, Austria, Italia, Turqia, Gjermania)
Lista e automjeteve të disponueshme
Zgjidhni automjet
select
 
Vendi i marrjes
select
 
Vendi i kthimit
select
 
Shërbime plotësuese (sipas nevojës)
GPS
Child seat 0-18kg
Child seat 9-36kg
Child seat 15-36kg
Child seat 22-36kg
Shoferi ynë
Marrja
Kthimi
Informata plotësues (Ju lutemi, përcaktojeni qytetin dhe adresën për marrjen dhe/ose kthimin e automjetit)