РЕЗЕРВАЦИЈА
Датум на превземање
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Датум на оставање
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Изберете зона
  • Македонија
  • Зона 1 (Србија, Грција, Албанија, Косово, Бугарија)
  • Зона 2 (Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора)
  • Зона 3 (Словениа, Унгарија, Романија, Австрија, Италија, Турција, Германија)
Листа на слободни возила
Изберете возило
select
 
Место на превземање
select
 
Место на оставање
select
 
Дополнителни услуги (опционално)
GPS
Child seat 0-18kg
Child seat 9-36kg
Child seat 15-36kg
Child seat 22-36kg
Наш возач
Превземање
Оставање
Дополнителни информации (Специфицирајте го градот и адресата за превземање и/или оставање на возилото)